Lingerieland

Voorwaarden

Lingerieland Web Shop

Algemene Leveringsvoorwaarden van Lingerieland

Lingerieland WebShop, hierna te noemen Lingerieland is een website die door de onderneming Lingerieland V.o.f. gedreven wordt. De onderneming Lingerieland is gevestigd te Castricum, kantoor houdende aan de Torenstraat 56 1901EG Castricum, sinds 15 April 1971 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Hollands Noorderkwartier te Alkmaar ingeschreven onder nummer 51634201. Lingerieland is geregistreerd merk onder nummer 0716140 voor de Benelux.

1. Bestellingen en overeenkomsten

Op alle bestellingen en overeenkomsten die via de website van Lingerieland gesloten worden en waarbij Lingerieland partij is, zijn deze voorwaarden van toepassing. Door het tot standkomen van een overeenkomst tussen u en Lingerieland middels de STAP VOOR STAP bestelmethode, zoals deze is omschreven op de welkomspagina, accepteert u deze voorwaarden.

2. Voorwaarden

Lingerieland heeft het recht deze voorwaarden en inhoud van de webshop te wijzigen.

3. Uitzonderingen

Na schriftelijke toestemming van Lingerieland kan in bijzondere gevallen afgeweken worden van bepaalde voorwaarden, met uitzondering van de overige voorwaarden, deze blijven van kracht.

4. Ontvangstbevestiging

Alle getoonde producten zijn vrijblijvend, totdat u de ontvangstbevestiging heeft ontvangen.

5. Overeenkomst

De overeenkomst tussen Lingerieland en u komt tot stand op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst op de website van Lingerieland door het correct invullen van uw persoonlijke gegevens en betalingswijze, door op de Bestel en vervolgens op Volgende knop te klikken, en vervolgens de ontvangstbevestiging die u op de door u opgegeven e-mail adres ontvangt.

6. Bewijs van opdrachten / electronische communicatie

De administratie van Lingerieland geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Lingerieland verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Lingerieland verrichtte leveringen. Lingerieland erkent dat electronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

6.1 Electronische communicatie en veiligheid met SSL

Lingerieland maakt gebruik van een beveiligde omgeving met SSL voor alle communicatie tussen de server op het Internet en uw computer. De SSL (Secure Sockets Layer) is ontwikkeld voor het verlenen van veiligheid en privacy op het Internet. SSL encrypt alle communicatie tussen de Server (aanbieder) op het Internet en de Computer van klanten, voor het aanbieden van volledige veiligheid. Het SSL protocol behoud de veiligheid en integriteit van het communicatiekanaal door gebruik te maken van encryptie, echtheid en berichten waarmerk-code. Door het verzenden van een order in een SSL beveiligde omgeving, voorkomt het gezien te worden door iemand anders dan voor wie het bedoeld is.

7. Ontvangstbevestiging inhoud

De ontvangstbevestiging vermeldt ten minste de volgende informatie:Orderbevestigingsnummer, omschrijving van het product, het aantal, de prijs van het aantal producten, de verzendkosten en verzendmethode, uw naam en woonadres, het verzendadres is uw woonadres, of ander door u aangegeven afleveradres, uw e-mail adres en uw telefoonnummer, het e-mail adres van de serviceafdeling van Lingerieland waar u met vragen omtrent uw bestelling terecht kan.

8. Risico en transport

Het risico tijdens het transport van het door uw bestelde producten is voor rekening van Lingerieland en gaan over op het moment van aflevering aan u. De kosten van verzenden van de door u bestelde producten naar Nederland en België bedragen € 7,50 , voor verzendingen Internationaal € 25,-. Indien u meer dan € 50,- aan bestelde producten wilt laten verzenden, zijn de kosten van het verzenden voor rekening van Lingerieland (Alleen geldig voor nederland en belgië).

9. Leveringstermijn

De leveringstermijn van de producten bedraagt maximaal 30 dagen of anders schriftelijk met u overeen gekomen. Indien Lingerieland de leverings termijn niet na kan komen zal Lingerieland dit schriftelijk aan u melden. In dat geval kunt u de overeenkomst ontbinden door dit ons schriftelijk te melden, waarna Lingerieland het reeds door u betaalde bedrag binnen 30 werkdagen aan u terug zal betalen.

10. Afkoelingsperiode

Zonder opgave van reden kunt u de producten, nadat u ze ontvangen heeft, de overeenkomst met Lingerieland ontbinden. U dient dit binnen 14 werkdagen na ontvangst aan Lingerieland te melden. U dient de producten onmiddelijk, niet gedragen en in orginele verpakking, met kopie faktuur, aan Lingerieland te retourneren. De kosten en risico voor deze retourzending zijn voor uw eigen rekening.

10.1

Na ontvangst van de producten zal Lingerieland binnen 30 dagen de geretourneerde producten aan u terugbetalen. Lingerieland behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, indien de verpakking reeds gebruikt of beschadigd is. In geval hiervan zal Lingerieland u schriftelijk van op de hoogte stellen. Lingerieland heeft het recht om eventuele waardevermindering van de producten als gevolg van deze schade van het te crediteren bedrag in te houden.

11. Niet goed geld terug

Indien u binnen 30 dagen nadat u de producten heeft ontvangen niet tevreden bent met uw bestelling omdat deze niet voldoet aan het bestelde of gebreken vertoont, dient u dit schriftelijk aan Lingerieland te melden. Indien u Lingerieland schriftelijk verzoekt een vervangend product te zenden, zal Lingerieland nadat zij de bestelde producten heeft retour ontvangen, binnen 14 dagen een vervangend product verzenden. Indien de bestelde goederen gebreken vertonen, dit ter beoordeling van Lingerieland, komen de verzending en risico van het vervangende product voor rekening van Lingerieland. Indien u geen vervangend artikel wenst zal Lingerieland na ontvangst van het geretourneerde product de aankoopprijs retour storten op uw rekening. Artikel 10.1 is op dit artikel van toepassing.

12. Klachten

Lingerieland zal alle klachten met betrekking tot de geleverde producten in behandeling nemen. U kunt Lingerieland via de Klantenservice op info@lingerieland.nl informeren. Ook kunt u Lingerieland op werkdagen informeren van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 op het telefoonnummer 0251-651270. Lingerieland zal proberen de klacht op te lossen, en u hiervan schriftelijk via e-mail, fax, of brief binnen 10 dagen te informeren.

13. Gegevensbeheer en privacy

Lingerieland houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties. De door u aan Lingerieland verstrekte persoonlijke gegevens zullen alleen ten behoeve van medewerkers van Lingerieland intern gebruikt worden voor: het verzenden van producten en ter verificatie van de te ontvangen betaling van u aan Lingerieland. Lingerieland zal geen gegevens beschikbaar stellen aan derden. Lingerieland zal uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor mailingen van aanbiedingen of akties.Indien u niet meer in ons bestand opgenomen wilt zijn, dient u dit schriftelijk aan ons te melden. Indien u de geregistreerde gegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen, kunt u ten alle tijde een schriftelijke afspraak met Lingerieland maken. Wel dient u een geldig legitimatiebewijs te overleggen voordat u inzage, corrigeren of wilt verwijderen van uw persoonlijke gegevens. U kunt natuurlijk ook Lingerieland hier schriftelijk opdracht toe geven.

14. Klantenservice Lingerieland

Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met: Lingerieland, afdeling Klantenservice, Lingerieland V.o.f., TORENSTRAAT 56, 1901EG CASTRICUM, Telefoon: 0251-651270, Fax: 0251-653250, e-mail: info@lingerieland.nl

15. Nederlands recht en geschil.

Op alle overeenkomsten gesloten met Lingerieland is Nederlands recht van toepassing. Indien er een geschil ontstaat tussen u en Lingerieland naar aanleiding van een overeenkomst, bestaat de mogelijkheid van bemiddeling en/of bijstand door de Consumentenbond. Een schriftelijk verzoek hiertoe dient u hiervoor aan Lingerieland te zenden. Indien het geschil niet door bemiddeling kan worden opgelost, is de bevoegde rechter te Haarlem, of in door u zelf aan te geven plaats, bevoegd om van dit geschil kennis te nemen. Indien u wilt afzien van gerechtelijke tussenkomst van dit geschil, dient u dit binnen 4 weken schriftelijk te melden. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

www.lingerieland.nl